Комплетан програм рада мозете преузети на следећим линковима:

Програм рада за Јун 2019

Програма рада за групу од 6 месеци до 3 године (јаслице)

Програм рада за мешовиту групу

Програм зада за Јул 2019

Програма рада за групу од 6 месеци до 3 године (јаслице)
Прогрма рада за групу од 3 године до припреме за школу 
Прогрма рада за групу предшколску групу – ускоро

ДОДАТНИ ПРОГРАМИ
У нашој Установи реализују се и следећи посебни и специјализовани програми, у складу са Основама предшколског васпитања и образовања и Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања специјализованих програма и облика рада и услуга које остварује предшколска установа.

  • Страни језик
  • Школица плеса
  • Балетски студио
  • Програм рекреативног боравка деце
  • Као додатни облици рада са децом предшколског узраста деци су на располагању музичке радионице и дечји хор, ликовне и драмске радионце, посете позориштима, биоскопима, музејима и једнодневни излети.