Старосне групе

Ове године планиране су две јаслене и две вртићке групе од којих је једна за децу у години пред полазак у школу у којој се посебно реализује Припремни предшколски програм.

 

Група од 6 месеци до 3 године

Програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године
Вртић има две јаслене групе од по 12 деце. Укупан капацитеит вртића за децу узраста до 3 године је 24-четворо деце.

Група од 3 године до припреме за школу

Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу. Вртић има 2 групе укупног капацитета за 40-торо деце.

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм у траје најмање девет месеци у години пред полазак у школу. Програм васпитно-образовног рада са предшколском децом конципиран је тако да континуирано и систематски припрема дете за полазак у школу доприносећи целовитом развоју детета. Група прима 10-оро деце.