Носиоци посла су медицинске сестре васпитачи који остварују програм неге и васпитања са децом узраста од 6 месеци до 3 године и васпитачи који раде са децом од 3 године до поласка у школу.

У вртићу ради техничко особље задужено за хигијену и исхрану и спољни сарадници – психолог, педагог, педагог за музичко, педагог за физичко, логопед и професор страног језика. По потреби сарадња ће се остваривати и са педијатром.